Header groot USONA
USONA
Homepage

Volg Hospital Nobo Otrobanda via Facebook

Informatie t.b.v. leveranciers bouw & inrichting Hòspital Nobo Otrobanda

Hoe kom ik als leverancier in aanmerking om mijn diensten/producten te leveren voor het HNO project? In het project Hospital Nobo Otrobanda gelden vaste procedures bij het afnemen van goederen of diensten van een bedrijf. Doorgaans geldt dat USONA een offerteaanvraag uitstuurt naar een aantal leveranciers. De ontvangen offertes worden beoordeeld op diverse criteria, waaronder prijs/kwaliteit verhouding, tijdsbestek, implementatie, methodiek, haalbaarheid, etc.

Start informatiecyclus voor SEHOS personeel over transitie naar HNO

Een informatiecyclus waarin het personeel van het St. Elisabeth Hospitaal ingelicht wordt over de transitie naar het ‘Hospital Nobo Otrabanda is op donderdag 26 juni van start gegaan. Donderdag en vrijdag kreeg het personeel aan de hand van filmpjes en presentaties de situatieschets te zien van de plek waar het ziekenhuis exact komt te liggen, en impressies van de binnenkant aan de hand van presentaties en een 3D animatie. Zo konden de medewerkers alvast beleven hoe ze over drie jaar door de gangen van hun nieuwe werkplek zullen lopen. Ook was er ruimte om vragen te stellen.

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag van SONA over het beheer van de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gestelde samenwerkingsmiddelen is op 8 mei jl. aan het ministerie van BZK aangeboden.
Met het einde van de samenwerkingsprogramma’s eind 2014 in zicht, is zoals in het voorgaande jaar ook in 2013 de nadruk gelegd op de tijdige en correcte afronding van de projecten.

Hospital Nobo Otrobanda

Na een lange voorgeschiedenis is op 20 september 2013 een tripartiet Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen Land Curaçao, St. Elisabeth Hospitaal (SEHOS) en USONA (uitvoeringsorganisatie van SONA) voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Otrobanda (Hospital Nobo Otrobanda - HNO). Het HNO komt ten westen van het huidige SEHOS te liggen.

HNO wordt gebouwd door USONA, die hiervoor een opdracht van de regering van Curaçao heeft gekregen. Op 19 december 2013 is de bouw van het nieuwe ziekenhuis van start gegaan, en het ziekenhuis zal binnen drie jaar als “turn key” afgeleverd worden

Prestatieverklaring facturen aan USONA

De eisen die aan financieel beheer en de controle hierop worden gesteld zijn in de afgelopen jaren verder ontwikkeld. USONA hecht er grote waarde aan om aan deze eisen te blijven voldoen en als zodanig een zorgvuldige financiële verantwoording van de middelen conform de meest actuele standaarden te waarborgen. USONA zal daarom een aantal procedures rondom de administratieve afwikkeling van projecten vernieuwen.
In dat kader dient vanaf 15 april 2012 een nieuw formulier, genaamd de prestatieverklaring, te worden ingevuld en meegestuurd met de door de projecteigenaar/projectgemachtigde goedgekeurde facturen. Op dit formulier wordt gedetailleerd vastgelegd op welke wijze de betaalbaarheid van de factuur en bijbehorende levering is vastgesteld. Alle projecteigenaren en projectgemachtigden zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Het prestatieverklaring-formulier kunt u van onze website downloaden.

Traject van Hospital Nobo Otrobanda ligt op schema

SONA selecteert Ballast Nedam als beste van drie kandidaten voor de bouw

Aan het eind van een uitgebreide en minutieuze selectieprocedure gaat SONA conform planning nu in gesprek met Ballast Nedam Infra B.V. om de plannen voor de bouw van het nieuwe hospitaal van Curaçao te volmaken. Volgens plan moet dit hospitaal er in 2015 staan.

USONA

USONA

USONA is verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer van de gelden die donoren beschikbaar stellen aan Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor ontwikkelingsprojecten.

  • print

Naar boven