bewoner nederlandse antillen 4 .jpg (14 Kb)
USONA
USONA is verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer van de gelden die donoren beschikbaar stellen aan Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor ontwikkelingsprojecten
USONA

FAQ

De vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën.

  Ontwikkelingsfonds

  Programma's

  Begrippen

  Projectvoorstellen

  Beoordelingstraject

  Uitvoeringstraject

  Voortgangsrapportages

  Facturen

  Evaluaties

  Klachten

  • print

  Naar boven