Header groot USONA
USONA
HomepageEU fondsen

EU fondsen

De Europese Unie en het Land Nederlandse Antillen hebben in mei 2008 twee Financing Agreements getekend voor de financiering van twee ontwikkelingsprogramma's, te weten Riolering en Waterzuivering Bonaire en Urban Infrastuctures for Socially Deprived Communities voor de vijf eilanden Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Op 22 december 2008 heeft de SONA-voorzitter zijn handtekening gezet onder de bijbehorende Delegation Agreements met de Delegatie van de Europese Unie in Guyana. Hiermee vertrouwt de EU aan SONA de uitvoering, het toezicht en het beheer van de ontwikkelingsprogramma's toe. SONA heeft op haar beurt USONA hiermee belast. Deze contracten zijn uniek omdat hiermee voor de eerste keer wereldwijd een instelling dezelfde bevoegdheden krijgt als vroeger de eigen plaatselijke EU vertegenwoordiging had. 
 
Riolering en Waterzuivering voor Bonaire
Dit project is een cofinanciering tussen de EU en het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een totaal bedrag van 25 miljoen euro. Het project heeft ten doel de koraalriffen voor de Bonaireaanse kust te beschermen. Deze riffen zijn van grote toeristische en daarmee economische waarde. Een combinatie van riolering in de kuststrook en rioolwaterzuivering zal de vervuiling van het zeewater terugbrengen.
Het opstellen van het bestek voor het project geschiedde nog onder verantwoordelijkheid van de Dienst Ontwikkelingssamenwerking. De vooraankondiging voor aanbesteding van het project is gepubliceerd op de EU-website. USONA heeft een klein deel voor extra werk aan het bestek gefinanciert. USONA is verantwoordelijk voor de aanbesteding van het project in 2009 en fungeert daarna als opdrachtgever voor de aannemer en voor de directievoerder. Het Water en Electriciteitsbedrijf Bonaire zal als toekomstig beheerder de rol van ‘supervisor’ (het directe aanspreekpunt) van de directievoerder op zich nemen.

Urban Infrastuctures for Socially Deprived Communities
Dit programma heeft als doel de verbetering van de leefsituatie van sociaal zwakkere groepen door verbetering van de publieke infrastructuur. Te denken valt aan projecten zoals rioleringen en waterafvoer voor verschillende wijken op Curaçao en Bonaire, watertanks op Saba, riolering op Sint Maarten en een waterleiding op Sint Eustatius. Daarnaast wordt geïnvesteerd in capaciteitsopbouw bij de beherende organisaties om de duurzaamheid van de nieuwe infrastructuur te bevorderen.
Het programma valt onder het 9e EDF (European Development Fund).

De projecten zullen gedurende 2012 worden opgeleverd.

Disclaimer

"This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herin can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union"

euvlagwebsite.jpg (27 Kb)

EU fondsen

  

  • print

Naar boven