Header groot USONA
USONA
HomepageEU fondsenProcurementWorks Urban Infrastructures Sint Eustatius

Works Urban Infrastructure Sint Eustatius

Award notice
In the downloads to the right you will find the award notice of the Works contract for the water supply network Sint Eustatius.

Circular Letters
In de downloads hiernaast treft u ter informatie de Circular Letters 1 en 2 aan.

Nota van inlichtingen
De download rechts bevat de nota van inlichtingen voor het werk op Sint Eustatius.

Tender Notice
Projectomschrijving:De aanleg van een leidingstelsel voor drinkwater op Sint Eustatius inclusief twee pompstations. Het werk omvat de aanleg van een netwerk van 28 kilometer bestaande uit PE pijpen in diameter variërend van 50mm tot 160mm en de aanleg van ongeveer 1000 individuele watermeter aansluitingen.
Meer informatie over de aanbestedingsvoorwaarden en het bestek in de download hiernaast.

Forecast
In de download hiernaast vindt u de Forecast Works Contract voor de Water Supply Sint Eustatius


Naar boven