Header groot USONA
USONA
HomepageEU fondsenProcurementWorks Urban Infrastructures Curaçao

Works Urban Infrastructures Curaçao

Award notice

In de download hiernaast vindt u de award notice voor het Works contract.

Nota van inlichtingen 1 + 2 en Bill of Quantities

Met betrekking tot Urban Infrastructural works Cocowijk en Oranjestraat treft u in de downloads hiernaast de Nota van inlichtingen 1 + 2 en een gereviseerde versie van de Bill of Quantities aan.

Procurement Notice

Projectbeschrijving: Het aanleggen van geasfalteerde en betonstenen wegen en voetpaden in de buurten Parerawijk / Cocowijk en Nieuw Nederland / Oranjestraat. Daar waar noodzakelijk het vervangen, verleggen of nieuw aanbrengen van rioleringen. Voorts het aanleggen van binnenpleinen inclusief straatverlichting en plantsoen in de buurt Cocowijk.
Meer informatie over de aanbestedingsvoorwaarden en het bestek in de download hiernaast.


Naar boven