bewoner nederlandse antillen 4 .jpg (14 Kb)
USONA
USONA is verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer van de gelden die donoren beschikbaar stellen aan Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor ontwikkelingsprojecten
USONA
HomepageSamenwerkingsprogramma's

Samenwerkingsprogramma’s

Om de bestaande problemen van de Nederlandse Antillen het hoofd te bieden zijn er in 2002 afspraken gemaakt tussen de Nederlandse regering en de Antilliaanse regering en de Eilandgebieden over samenwerking. De looptijd van deze eerste reguliere samenwerkingsprogramma’s op de terreinen Bestuurlijke Ontwikkeling, Duurzame Economische Ontwikkeling en Onderwijs is verstreken. De nieuwe samenwerkingsprogramma’s, die een vervolg zijn op deze oude programma’s zijn:

  • Institutionele Versterking en Bestuurskracht
  • Onderwijs en Jongeren
  • Sociaal Economisch Initiatief
  • Plan Veiligheid Nederlandse Antillen 2

Voor deze sectoren zijn in programma’s de doelstellingen en te behalen resultaten vastgesteld. Ook staat in het programma welke initiatieven het Land en/of de Eilandgebieden nemen om deze doelstellingen en resultaten te bereiken.

Daarnaast zijn er nog activiteiten die USONA eveneens op verzoek van het ministerie van BZK al beheert. Voor deze programma’s zijn aparte extra budgetten afgesproken:

  • Heraanwending Havengelden Sint Maarten
  • Quick Wins
  • Het programma Plan Veiligheid Nederlandse Antillen heeft een vervolg gekregen als nieuw samenwerkingsprogramma onder de naam Veiligheid/PVNA-2.
  • Het restant van het programma Sociale Vormingsplicht is opgenomen in het tweede programma Onderwijs en Jongeren.
  • Het eenjarige programma Acute Armoedebestrijding is begin 2008 afgesloten.

Als een programma is afgesloten betekent dit dat binnen een dergelijk programma geen nieuwe financieringsovereenkomsten meer worden afgesloten. Wel kunnen er nog projecten doorlopen die al waren goedgekeurd binnen dat samenwerkingsprogramma.

  • print

Naar boven