Header groot USONA
USONA
HomepageUitvoeren Projecten

Uitvoeren Projecten

Na de goedkeuring van een project start de uitvoering van een project met het tekenen van een financieringsovereenkomst. Een overeenkomst van projectbeëindiging sluit het project af.

De procedureregels zijn de spelregels waaronder USONA de projecten kan financieren. De procedureregels zijn vastgesteld door de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ieder project in uitvoering beschikt over een contactpersoon bij USONA: de projectadviseur. De adviseur voert het startgesprek met de projecteigenaar, bewaakt de voortgang en sluit het project af.

Projecteigenaren hebben toegang tot de USONA-website Sharepoint. Sharepoint geeft informatie over de financiële administratie van een project. Sharepoint wordt dagelijks bijgewerkt.

Onderdelen uitvoering projecten:

 • procedureregels
 • financieringsovereenkomst + financieringsovereenkomst technische assistentie
 • startgesprek
 • projectuitvoering + richtlijnen werkvoorschot
 • aanbestedingen
 • aanvullende financiering
 • reisregeling SONA
 • betaling van facturen
 • monitoring + model rapportages
 • afsluiting van projecten
 • projectevaluatie

Er zijn stroomschema’s waarin opstart-, verloop- en afsluiting van een project zijn uitgebeeld.


Naar boven